Metody

W pracy z dziećmi stosujemy się do przesłania metody Montessori – apelu dziecka do wychowawcy –pomóż mi zrobić to samodzielnie.
Stosujemy szereg metod i technik wspierających rozwój, m.in:

  • Elementy pedagogiki Marii Montessori. W oparciu o materiał dydaktyczny opracowany przez Marię Montessori prowadzone są zajęcia, których celem jest rozwijanie umiejętności niezbędnych do rozwijania samodzielności, funkcjonowania w grupie. Ćwiczenia codziennego życia, związane z samoobsługą, zwyczajami, normami społecznymi oraz troską o środowisko doskonalą koordynację ruchową, uczą konkretnych umiejętności oraz sposobów zastosowania ich w życiu.
  • Metoda Dobrego Startu. Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju psychoruchowego Założeniem jest wielozmysłowe uczenie się.
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Celem tych zajęć jest rozwijanie aktywności ruchowej, pokonywanie trudności i lęków.
  • Chusta animacyjna. Ta duża, kolorowa chusta (spadochron) przyciąga wzrok, wzbudza ciekawość dzieci i dorosłych. Rozwija wyobraźnię, pozwala lepiej się poznać. Zabawy z chustą odbywają się w dużej sali lub w plenerze.
  • Bajka terapeutyczna. Buduje pozytywne emocje, pomaga w obniżeniu lęku, dowartościowuje, przekazuje odpowiednio wiedzę o sytuacjach lękowych i wskazuje sposoby radzenia sobie z nimi.
  • Techniki relaksacyjne. Pomagają dziecku się wyciszyć, odprężyć, uspokoić.
  • Techniki arteterapeutyczne. Pomagają dzieciom wyrazić swoje myśli i uczucia. Rozwijają kreatywność.
ZAMKNIJ MENU