Koncepcja

Laughing cute fair-haired blond hazel-eyed kid little child baby boy sitting in highchair and eating big red apple fruit portrait on blurred background horizontal picture
babe-2972220_640
Small cute baby is laughing sincerely concept of joy
Pierwsze lata życia dziecka wymagają najczulszej troskliwości, większej niż wszystkie inne.
M. Montessorii

Co jest dla nas ważne

W naszym żłobku

  • wzmacniamy wszystkie sfery rozwojowe dziecka
  • uwzględniamy indywidualne tempo rozwoju i możliwości psychofizyczne każdego dziecka
  • rozwijamy samodzielność i ciekawość świata poprzez własne doświadczenia dziecka, działając wg pedagogiki Marii Montessorii
  • uczymy przez zabawę
  • stawiamy na bezpieczeństwo

    Koncepcja pracy żłobka opiera się na założeniu, że każde dziecko jest inne, wyjątkowe i zasługuje na podmiotowe traktowanie. Podstawową formą pracy z dzieckiem jest zabawa i stwarzanie mu sytuacji do indywidualnego zdobywania doświadczeń.
close up of playing baby boy over white

Podejście do dziecka

Happy kid brushing teeth

Wspieramy wysiłki dziecka na drodze do samodzielności. Doceniamy, akceptujemy, szanujemy, obserwujemy, nie pozostawiamy bez pomocy.

Wspieranie rozwoju

Proponujemy dzieciom udział w zajęciach dostosowanych do wieku, które sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi, ze szczególnym uwzględnieniem:

  •  rozwoju mowy
  • rozwoju ruchowego (doskonalenia koordynacji ruchowej)
  • rozwoju samodzielności i samoobsługi.
baby sitting on the potty in the toilet

Rozwojowi mowy sprzyjają zabawy manualne, słowno-muzyczne (wierszyki, rymowanki, piosenki), praca z książeczkami, zachęcanie do samodzielnego wypowiadania się.
Doskonalenie koordynacji ruchowej to przede wszystkim zajęcia muzyczno-taneczne, zabawy ruchowe.
Rozwijanie samodzielności i samoobsługi – dzieci uczą się codziennych czynności, takich jak mycie rąk, korzystanie z toalety, ubieranie się, spożywanie posiłków. Celem ćwiczeń jest samodzielność i wiara we własne możliwości.

ZAMKNIJ MENU