Integracja

Nasz żłobek jest placówką integracyjną, uwzględniającą indywidualne tempo rozwoju i możliwości psychofizyczne każdego dziecka.

Grupy integracyjne sprzyjają budowaniu relacji, pozwalają dzieciom lepiej się poznać. Dokładamy starań, by każde dziecko czuło, że jest ważne, potrzebne, lubiane, że jest częścią zespołu i ma swoje miejsce w grupie.

ZAMKNIJ MENU